โรคเบาหวาน

Posted on July 24, 2009. Filed under: Diabetes mellitus, Uncategorized |

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทาง metabolism ทำให้เกิดภาวะกลูโคสสูงในเลือด (hyperglycemia) โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การที่ insulin จากตับอ่อนหลั่งออกมาน้อยลง การลดการใช้กลูโคสของร่างกาน หรือ ร่างกายมีการใช้กลูโคสมากขึ้น

Diabetes mellitus

โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes) หรือ insulin dependent diabetes โรคเบาหวานชนิดนี้เกิดมาจาก Beta cell ของตับอ่อนซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้าง insulin ถูกทำลายทำให้ขาด insulin ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้จำเป็นต้องให้ insulin โดยการฉีดในการรักษา

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) หรือ non-insulin-dependent diabetes ผู้ป่วยชนิดนี้ไม่ได้มีระดับของ insulin ที่ลดลง แต่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากมีการดื้อของ insulin (insulin resistance) ของเซลล์เป้าหมาย เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ตับ หรือ เซลล์ไขมัน หรือ ร่างกายมีการสร้างกลูโคสมากขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้การรักษาโดยการให้ insulin จะไม่ได้ผล แนวทางการรักษาจะใช้ การลดความอ้วน การออกกำลังกาย และ การใช้ยากินที่สามารถลดกลูโคสในเลือด (oral hypoglycemic drugs)

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวาน

1. มีอาการของโรคเบาหวาน และระดับกลูโคสในเลือดหลังการสุ่มเจาะมากกว่า 200 mg/dL (11.1mmol/L) หรือ

2. มีระดับกลูโคสในเลือดหลังอดอาหาร (fasting blood glucose) มากกว่า 126 mg/dL (7 mmol/L) หรือ

3. มีระดับกลูโคสในเลือดที่ชั่วโมงที่ 2 มากกว่า 200 mg/dL (11.1 mmol/L ) ในการทำ oral glucose tolerance test (ดื่มกลูโคส 75 กรัมที่ละลายในน้ำ

ลักษณะทางคลินิกของโรคเบาหวาน

  • ปัสสาวะบ่อย (polyuria)
  • หิวน้ำบ่อย (polydipsia)
  • น้ำหนักตัวลด (weight loss)
Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: